Een online programma voor 55-plus

 

Sinds de start van mijn praktijk, eind 2018, begeleid ik mensen vooral individueel en op afspraak. Ondanks dat dit effectief en waardevol is, wist ik al vanaf het begin dat ik ook online aanbod wilde gaan creëren. Maar waarom eigenlijk? Daar geef ik in dit blog antwoord op. Ook geef ik een inkijkje in waar het programma ‘Bepaal je eigen koers’, over gaat: een online programma op basis van Acceptance and commitment therapie voor 55-plus dat binnenkort van start gaat.

 

Hoe het begon

Om antwoord te geven op de vraag waarom ik online programma’s voor 55-plussers wil maken moet ik je eerst even meenemen naar de vraag waarom ik mijn praktijk gestart ben. Al vanaf mijn 18e werk ik in de geestelijke gezondheidszorg. Nog steeds doe ik dit met veel overtuiging en enthousiasme. Het is mooi en waardevol, om iemand verder te kunnen helpen in zijn leven. Of het nu gaat om het bieden van comfort en veiligheid, psychotherapeutische behandeling of veranderingsgerichte coaching. Allerlei settings en doelgroepen zijn de revue gepasseerd en overal haalde ik wel wat uit.

 

Wat er ontbrak

Maar ik miste vaak ook wat. Met name gelijkwaardige samenwerking, waarbij de deskundigheid, wensen en taal van de zorgvrager meer centraal stonden. De zorgverlener die invoegt, in plaats van andersom. Een pragmatistische manier van werken, die direct aansluit op wat de zorgvrager wil en nodig heeft. Minder formulieren, protocollen, vragenlijsten, begeleidingsplannen en behandelplannen, die de zorgvrager onbedoeld juist steeds verder afbrengen van zijn/haar primaire visie, vraag en doelstelling. Ik streefde kortom naar een veel meer rechttoe rechtaan aanpak, met gelijkwaardigheid, toegankelijkheid en normalisering als centrale thema’s. Dit is de voornaamste reden dat ik mijn eigen praktijk wilde starten.

Waarom 55 plus

Toen ik fantaseerde over die eigen praktijk dacht ik in eerste instantie aan een focus op jongvolwassenen. Dit was tenslotte de doelgroep waar ik al jarenlange ervaring mee had en waar ik zeker van wist dat ik er wat mee kon. Toch gingen mijn gedachten, geheel tegen mijn ratio in, steeds richting de late volwassenheid. De open vragen die centraal staan in de begeleiding van jongeren zag ik in de hulpverlening voor ouderen veel minder terug: wat is belangrijk voor jou, welke doelen heb jij in je leven, waar wil je naartoe, waar droom je van, hoe hoop je dat je leven er over een paar jaar uit ziet? In de maatschappij ervoer ik over het algemeen weinig ambitie om ouderen kritische vragen te stellen, om verder te gaan dan het standpunt dat ouderen niet meer kunnen of willen veranderen.

 

De focus

In de hulpverlening was behandeling en begeleiding vooral gericht op het voorkomen van problemen en minder op het stimuleren van persoonlijke groei en waardengericht leven. Ik raakte hierdoor getriggerd, omdat ik de overtuiging heb dat dit het risico met zich meeneemt dat het de identiteit van een persoon verarmt. Zeker wanneer er in deze fase ook belangrijke rollen (denk aan werk of ouderschap) wegvallen en verlies een actueler thema wordt. Steeds meer voelde ik zo een drive om de focus te leggen op waardengericht aanbod voor 55-plussers. Aanbod waar aanspraak wordt gedaan op ouderen ten aanzien van wie zij zijn, op wat belangrijk is in hun leven en op toekomst. Begeleiden om verandering aan te brengen, om bewust koers te bepalen. Omdat focus op wat waardevol is en dit terug vinden in je dagelijks leven ons tevreden en gelukkig maakt.

 

Online

Omdat ik naast gelijkwaardigheid ook streef naar toegankelijkheid wist ik zoals gezegd al snel dat ik online aanbod wilde gaan creëren. Het duurde echter even voordat ik hier een start mee durfde te maken. Dit heeft vooral te maken met het feit dat ik een enorme digibeet ben en jaren achterloop ten aanzien van alle middelen en mogelijkheden op dat vlak. Nog steeds gaat het verre van perfect, maar: al doende leert men. Wat me stimuleert om door te gaan is dat ik steeds meer bevestigd word in dat er online een wereld te winnen is als het gaat om psychologische begeleiding. Het biedt zoveel speelse en laagdrempelige manieren om iemands horizon te verbreden. Het gemak waarmee je veel mensen bereikt en allerlei verbindingen tot stand brengt kan geen ander medium evenaren.

 

Het eerste programma

En daar is ie dan: binnenkort gaat mijn eerste online programma de lucht in. Het programma heet “Bepaal je eigen koers”. Het is gebaseerd op de uitgangspunten van Acceptance and commitment therapie en is bedoeld voor 55-plussers die meer uit hun leven willen halen dan ze nu doen. Zaken die onder andere kunnen spelen zijn:

 • Gewenste verandering in het leven niet door durven voeren, omdat er angst is dat het mislukt of tegenvalt;
 • Al jaren zo in dienst staan van anderen dat je niet zo goed meer weet wie jij zelf nou eigenlijk bent en wat jou gelukkig en blij maakt;
 • Vooral bezig zijn met alles goed willen doen, geen fouten mogen maken, iedereen tevreden houden en daardoor nooit de rust en ontspanning ervaren waar je naar streeft;
 • Last hebben van piekeren en malen, waardoor alle dingen die ondernomen worden energie kosten en zorgen geven en je steeds minder kunt genieten van dingen;
 • Altijd bezig geweest zijn met werk en nu die rol wegvalt het gevoel hebben dat je met lege handen staat;
 • Last hebben van negatieve ervaringen, waar je maar niet van los kunt komen en die het zicht op het heden en de toekomst ontnemen;
 • Pijnlijke ervaringen die somberheid veroorzaken, zonder dat er iets verwerkt wordt of in beweging komt.

Al deze zaken kunnen een belemmering vormen voor het leiden van een tevreden en bevredigend leven. Het programma biedt tools om hiermee om te kunnen gaan en zo weer de eigen koers te kunnen bepalen.

 

Opbouw

In 8 modules wordt stapsgewijs gewerkt aan:

 • Zicht krijgen op welke zaken voor jou belemmerend zijn;
 • Inzicht krijgen in de werking van ons brein en de invloed die dit op ons heeft;
 • Oefenen met aangereikte tools om belemmeringen op te leren heffen;
 • Zicht krijgen op wat belangrijk is;
 • Het leren zetten van concrete stappen die je in die richting brengen;
 • Leren volhouden, ondanks tegenslagen.

Er zijn veel redenen waarom ik het extra gaaf vind om dit programma online aan te bieden:

 • Het geeft mensen de mogelijk om terug te kijken en lezen, op ieder gewenst moment, zo vaak als ze maar willen;
 • Er kan vanuit de eigen veilige en comfortabele plek gewerkt worden, op het tijdstip dat het beste uitkomt en de manier die het beste past;
 • Deelnemers kunnen eruit halen wat er voor hen in zit, zonder dat een werkrelatie onbedoeld druk uitoefent of zaken bemoeilijkt;
 • In een latere fase en als de persoonlijke ontwikkeling zich doorzet, kunnen deelnemers de modules er altijd weer bij pakken om meer verdieping aan te brengen of onderhoud te plegen.

 

Praktisch

Dan nog wat praktische informatie:

 • Het programma is gebaseerd op bewezen effectieve methoden en biedt zo een verantwoord kader;
 • Deelnemers ontvangen 8 weken lang iedere week een nieuwe module in hun mailbox. Deze modules bestaan uit opbouwende en samenhangende stukjes theorie ter vergroting van kennis en inzicht, met daarop aansluitende praktische opdrachten en oefeningen;
 • Daarnaast is er een gesloten facebookgroep. Iedere week zal daar een live bespreking plaatsvinden, waarbij de weekstof herhaalt en verdiept wordt en waarbij er de mogelijkheid is om vragen te stellen. Ook kan de groep gebruikt worden om te delen, vragen en ervaringen uit te wisselen;
 • Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om gedurende het programma 2×15 minuten een individuele begeleidingssessie te plannen;
 • Na beëindiging van het actieve gedeelte van de module blijft de facebookgroep nog 3 maanden toegankelijk, om deelnemers te ondersteunen in de voortgang.

Kosten

Omdat toegankelijkheid een van mijn doelstellingen is wil ik met dit programma experimenteren met betalen naar waarde en vermogen.

Wat houdt dit in:

 • Deelnemers hoeven niet vooraf te betalen;
 • Deelnemers krijgen een document waarop helder beschreven staat wat de kosten zijn voor vergelijkbare programma’s. Ze kunnen achteraf kiezen voor betaling in een categorie, waarbij ze onder andere een kosten vergoedend of winstgevend bedrag kunnen overmaken;
 • Keuzes hangen af van de waardering van het programma en het eigen inkomen;
 • De mensen die het programma positief waarderen en vanwege hun inkomen meer kunnen betalen geven mij de mogelijkheid om op deze manier ook minder bedeelden van dienst te zijn;
 • Deze betalingswijze is gebaseerd op eerlijkheid en vertrouwen en heeft een kwaliteitsbevorderend doel; de deelnemers bepalen mede de inhoud en het voortbestaan van het programma;
 • Voorwaarde is dat iedere deelnemer het programma, aan de hand van een evaluatieformulier, voorziet van feedback.

Al inschrijven?

Ben je geïnteresseerd in het programma of ken je iemand voor wie dit iets zou kunnen zijn? Mensen kunnen zich al toevoegen op de mailinglijst, waardoor je automatisch op de hoogte wordt gehouden van de vorderingen. Dit kan via www.prakijk-cambio.nl

Hartelijke groet,

Femke van Huijgevoort

 

 

 

 

 

 

 

Recommended Posts
0
acceptatie en commitment therapieonline training 'Bepaal je eigen koers'