Make it Work

Make it Work

Naast dat ik vanuit Praktijk Cambio individuele collegiale coaching aanbied, ben ik ook de oprichter van Make it Work. Een gratis interactief platform voor werkers in de geestelijke gezondheidszorg, waar de softskills van ons vak centraal staan.

Motivatie

Uit onderzoeken blijkt nog steeds dat de werkrelatie de belangrijkste factor is in het slagen van hulpverleningstrajecten. Binnen de manier waarop de geestelijke gezondheidszorg op dit moment georganiseerd wordt staat die werkrelatie vaak onder druk. Als hulpverlener wordt je geacht om, binnen zo kort mogelijke tijd en vanuit een vaste werkwijze, problemen op te lossen. Ook is er door bezuinigingen weinig tijd en ruimte om dit element structureel aandacht te bieden en je vaardigheden op dit vlak uit te breiden.

Beperkingen

In de praktijk ervaren velen van ons de beperkingen van dit systeem. Ten eerste zitten er grenzen aan wat ‘op te lossen’ valt. Veel psychische klachten hebben baat bij een andere benadering, waar het meer gaat over hoe iemand kan leren omgaan met bepaalde kwetsbaarheden. Ten tweede bewijst de praktijk dat we ‘de gemiddelde cliënt’, waarop alle hardskills geënt zijn,  in de spreekkamer nauwelijks tegenkomen. En, ten derde, laten de hardskills en de nadruk hierop weinig ruimte voor het feit dat wij als therapeuten ook maar mensen zijn van vlees en bloed, met onze eigen stijl, onze eigen kwaliteiten en tekortkomingen.

Missie

Make it Work wil een platform zijn dat met een andere blik kijkt. De daadwerkelijke interactie tussen jou en je cliënt staat centraal, waarbij het de overtuiging is dat ‘belemmerende factoren’ juist dé werkende kracht van therapeutische processen kunnen zijn. Door je eigen stijl te leren ontdekken of gebruiken, door je intuïtie meer plek te geven en door vanuit het contact te werken met de richtlijn of het protocol, in plaats van andersom.

Doelgroep

Make it Work is bedoeld voor werkers in de geestelijke gezondheidszorg die zichzelf als instrument willen (blijven) ontwikkelen en behoefte hebben aan verdieping op dat vlak. Collega’s die willen werken vanuit interesse in de ander en de interactie willen gebruiken. Collega’s die met plezier bezig willen zijn met alle dynamieken die je hierin tegenkomt. Collega’s die willen (leren) werken vanuit souplesse. Collega’s die plezier willen (leren) hebben in onverwachte gebeurtenissen en verschillende manieren willen ontdekken hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Werkwijze

Make it Work besteedt aandacht aan allerlei onderwerpen die te maken hebben met de werkrelatie en de unieke dynamiek in contacten. Er wordt gebruik gemaakt van inspirerende filmpjes, blogs, artikelen, webinars, gastsprekers, Q&A’s en…alles wat zich in de loop der tijd als waardevol gaat aandienden en waar behoefte aan is.

Interesse?

Voel je van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen!

0