Narratieve exposure therapie (NET)

Narratieve Exposure Therapie (NET) is een specifieke vorm van individuele traumabehandeling. Het uitgangspunt van de therapie is dat schokkende gebeurtenissen een plek krijgen binnen het gehele levensverhaal van een persoon. NET is een bewezen effectieve behandelmethode bij posttraumatische stress (PTSS), die met name geschikt is voor complexe traumaproblematiek . Je kunt hierbij denken aan slachtoffers van (vroegkinderlijk) interpersoonlijk (seksueel) geweld, veteranen, vluchtelingen of burgerslachtoffers. Ouderen die trauma’s van vroeger te lijf willen gaan hebben regelmatig geen of minder baat bij de meer reguliere EMDR-behandeling. Dit komt omdat ze al een leven lang geleerd hebben om de zaken die traumagerelateerde klachten opwekken succesvol te vermijden. Bij EMDR moet de spanning zo hoog mogelijk oplopen voor een succesvol verloop van de behandeling, iets wat dan vaak niet lukt. Omdat bij NET de ervaren spanning lager mag blijven tijdens de therapie is dit vaak een succesvollere behandelvorm. Mensen ervaren de behandeling daarnaast vaak ook als veel prettiger. Omdat de behandeling het hele leven in kaart brengt en er ook uitgebreid aandacht is voor positieve ervaringen voelen mensen zich na de behandeling vaak veel meer verbonden met de rest van hun leven. Het biedt in die zin dus meer dan alleen vermindering van traumagerelateerde klachten.

In deze regio is nog erg weinig NET aanbod en zijn de wachtlijsten voor behandeling vaak lang.

Om in aanmerking te komen voor een NET behandeling bij Praktijk Cambio is minimaal een formeel vastgestelde PTSS-diagnose nodig. Complicerende factoren zoals dissociatieve klachten, het hebben van meerdere psychische of psychiatrische problemen of uitdagende omstandigheden vormen in basis geen contra-indicatie voor een NET-behandeling.

De kosten per sessie bedragen 90,-. Een sessie duurt 1,5 uur en na iedere sessie maakt de therapeut een verslag. Het verslag van alle sessies vormt uiteindelijk een belangrijk eindproduct van de behandeling. Een gemiddeld traject duurt, afhankelijk van de hoeveelheid impactvolle ervaringen die behandeld dienen te worden, tussen de 3 en 8 sessies.

Meer informatie over de behandeling vind je hier.

“Door de behandeling ben ik veel rustiger geworden. Het lukt me om verdrietig te zijn over wat me in mijn jeugd overkomen is, maar ik voel me niet langer schuldig. Ik zie dat ik gedaan heb wat ik als kind kon.”

“Ik zie de rode draad van mijn leven weer. Ik zag alleen de nare dingen die ik heb meegemaakt, maar nu zie ik ook mijn kracht en eigengereidheid. Daar ben ik nu weer veel meer mee aan het doen.”