Online training ‘Eenzaam, en dan? In 8 weken op weg naar verandering.’

 

De afgelopen maanden heeft het thema ‘eenzaamheid’ vaak centraal gestaan binnen de ontwikkelingen en werkzaamheden van Praktijk Cambio. Ik had onder andere contact met ervaringsdeskundigen en verdiepte mij in wat er zoal met het onderwerp gedaan wordt. Hieruit kwam naar voren dat veel mensen behoefte hebben aan concrete handvatten en steun. Ik heb daarom hard gewerkt aan een passend,  trapsgewijs aanbod binnen dit thema. Naast een gratis workshop en gratis e-book is er inmiddels ook een heuse training gericht op het stapsgewijs en in een helpende volgorde toewerken naar verandering: de online training ‘Eenzaam, en dan?’. In dit artikel leg ik uit wat je van de training kunt verwachten.

 

Uitgangspunten van de training

Uiteraard is een training binnen Praktijk Cambio gericht op verandering. De focus ligt hierbij op alles waar je zélf invloed op kunt leren hebben. Het is daarmee van belang dat je bereid bent en ruimte hebt om met jezelf aan het werk te gaan. Binnen de training is veel aandacht voor ‘voorwerk’. Als je gaat schilderen is het kiezen van de kleur, het schuren en afplakken, het plannen, etcetera, veel meer werk dan het schilderen zelf. In mijn ogen werkt dit bij omgaan met eenzaamheid ook zo: zonder voorwerk geen goed en duurzaam resultaat. Je hoeft dus niet te verwachten dat de training je leert waar je contacten opdoet en je uitlegt dat jij je hiertoe moet zetten. Het programma is gebaseerd op adviezen en helpende ervaringen van lotgenoten. Daarnaast maakt het gebruik van elementen uit de narratieve therapie en acceptatie en commitment therapie.

 

Combinatie individueel en groepsgericht programma

Naast dat je individueel met opdrachten en je eigen situatie aan de slag gaat, zitten er ook groepsgerichte elementen in het programma. Met behulp van wekelijkse online bijeenkomsten en een gesloten Facebookgroep kun je zo oefenen met het anderen deelgenoot maken van je proces, feedback krijgen en geven. Allen bewezen helpende elementen in het veranderen van eenzaamheidsgevoelens. Daarnaast fungeert het groepsonderdeel natuurlijk als bron van steun en herkenning. Het is geheel vrijwillig wat je met andere deelnemers deelt, maar al tijdens het programma ga je dus bezig met het (hernieuwd) maken van contact met anderen.

 

Hoe ziet de training er concreet uit

 • 8 weken lang ontvang je een module in je mailbox; je moet rekenen dat je zo’n 2 uur per week hierin investeert.
 • Per module ga je aan de slag met een bepaald onderdeel, bedoeld om stap voor stap een veranderingsproces op gang te brengen. 
 • Naast het individuele thuiswerk is er een wekelijkse bijeenkomst online. Tijdens deze bijeenkomst verdiepen we het onderwerp van de week, is er ruimte om vragen te stellen en om ervaringen uit te wisselen. 
 • Er wordt een gesloten Facebookgroep gevormd. Ook op deze plek kunnen vragen gesteld worden, kan uitgebreider stil worden gestaan bij onderwerpen en kun je steun vinden in je proces.
 • De groep blijft na sluiting van het actieve deel van de training bestaan, zodat je voor langere tijd voorzien bent van begeleiding en steunend contact.

Wat heb je na de training op zak?

 • De context van jouw eenzaamheid is helder voor je, en je hebt tools om helpend om te gaan met gevoelens als boosheid,  angst, verdriet en rouw;
 • Je hebt een passend, concreet en haalbaar plan van aanpak voor jouw specifieke situatie; 
 • Je bent bezig met het helpend prikkelen van jezelf en weet hoe je dit kunt vervolgen; 
 • Je hebt geleerd hoe jij jezelf effectief kunt steunen en stimuleren en weet hoe je om moet gaan met tegenslag;
 • Je hebt een positieve ervaring in contact met anderen en hebt stappen gemaakt in het delen van je proces met anderen; 
 • Je hebt er voor langere tijd een steunend netwerk bij;
 • Je bent een onomkeerbaar proces aangegaan en hebt er zin en vertrouwen in om dit te vervolgen!

 

Kosten en praktische informatie

Ik wil graag zo snel mogelijk van start gaan maar in overleg met de deelnemers moeten we even kijken of we de vakantieperiode (deels) overslaan. Inschrijven kan in ieder geval tot 2 juli.

De kosten voor de gehele training bedragen 125,-. Dit omdat het de eerste keer is en ik deelnemers op deze manier wil belonen voor hun vertrouwen. Graag zou ik hier na de training uitgebreide feedback voor terug willen. Een volgende keer zal de prijs hoger zijn.

 

Twijfel, angst en onzekerheid zijn ook welkom

Wil jij in 8 weken meer verbinding met jezelf en anderen voelen? Durf dan te beginnen waar je bent, met wat je nu hebt. Gewoon beginnen, omdat dit de manier is om verandering te bewerkstelligen. Omdat ik dit principe graag aanhang zijn ook jouw twijfels, angsten en onzekerheden van harte welkom bij de training. Ze hoeven zeker niet eerst verdwenen te zijn voor je deze stap kunt zetten!

Aanmelden kan vanaf nu, hier of via aanbod.

 

Ik hoop je snel te mogen ontmoeten.

Hartelijke groet,

Femke van Huijgevoort

 

Recommended Posts
0
5 makkelijke en leuke tips om actief met aandachtspunten bezig te blijvenhet eenzame brein