Over praktijk Cambio

Over mijzelf

Mijn naam is Femke van Huijgevoort (1978). Samen met mijn vriend en twee opgroeiende kinderen woon ik met veel plezier in het mooie Nijmegen. Sinds 1998 ben ik werkzaam in de Geestelijke gezondheidszorg. In eerste instantie als HBO-verpleegkundige, vervolgens als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, intercollegiaal coach, ACT therapeut (Acceptance and CommitmentTherapy) en narratief therapeut. Ik heb op veel verschillende plekken en met veel verschillende doelgroepen gewerkt. Ik vind het belangrijk en leuk om steeds te blijven leren en ontwikkelen. Naar mijn idee is het belangrijkste element van goede hulpverlening het stellen van de juiste vragen, vanuit een oprechte interesse en nieuwsgierigheid naar de ander. Zo krijgt iemand zicht op de oorsprong van zijn klachten en zijn of haar eigen behoeften en mogelijkheden. Een bijdrage leveren aan het vergroten van inzicht en het wegnemen van blokkades die verandering in de weg staan is iets waar ik altijd enthousiast en gepassioneerd in zal blijven!

Voor meer informatie over mijn werkervaring en CV verwijs is naar mijn Linked-In pagina of stel je vragen gerust tijdens een contact.

Visie en werkwijze

In mijn visie staat de overtuiging centraal dat ieder mens in basis de wijsheid en veerkracht heeft om een tevreden leven te kunnen leiden. Maar het leven deelt ook klappen uit. Soms met regelmaat en op subtiele wijze, soms plotseling en meedogenloos. Deze klappen kunnen ons hulpeloos en lamgeslagen achterlaten. Of we zijn juist geneigd om de pijn die we voelen te bagatelliseren (‘het komt wel weer goed’), goed te praten (“het hoort erbij”) of te ontkennen (‘ik heb er niet zoveel last van”). We hebben in ons leven allerlei manieren ontwikkeld om met pijn om te gaan en zijn geneigd om vast te houden aan manieren die op korte termijn verlichting geven. Daar is niks mis mee. Maar soms wordt onze manier, die bedoeld is om op te lossen of te verzachten, juist een probleem. Omdat we vaak handelen naar wat op korte termijn het meest veilig voelt kan het erg ingewikkeld zijn om op eigen kracht het roer om te gooien.

In de werkwijze staat gelijkwaardige samenwerking centraal. We kijken naar wat je allemaal al doet om verbetering aan te brengen en wat dit je oplevert. Zo ontwikkel je een beeld van je situatie en kun je goed bepalen waar je wensen en mogelijkheden zitten. Je krijgt bij alle fases van de begeleiding passende achtergrondinformatie en praktische handvatten, zodat je naast de input tijdens onze gesprekken in je dagelijks leven aan de slag kunt.

Ik heb er bewust voor gekozen om geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. In dat kader krijgen hulpverleners namelijk allerlei eisen opgelegd, wat begeleiding op maat in de huidige tijd praktisch onmogelijk maakt. Ondanks dat kosten in eerste instantie voor terughoudendheid kunnen zorgen is het goed om te beseffen dat je bij verzekerde zorg per definitie je eigen risico kwijt zult zijn. Daarnaast zijn gecontracteerde hulpverleners verplicht om te werken met een classificatiesysteem, waardoor er aan de hand van je klachten een of meerdere psychiatrische diagnoses worden vastgesteld met bijbehorende geprotocolleerde behandeldoelen. Met de eigen regie die ik je kan bieden kun je vaak al in een paar sessies de resultaten bereiken die jij zelf belangrijk vindt.

Wanneer je contact opneemt volgt een kennismakingsgesprek. Dit gesprek gebruiken we om te bespreken waar je tegenaan loopt en wat je zou willen bereiken. We bekijken of mijn aanbod hierbij past en kunnen direct van start gaan. Naast de input tijdens de afspraken word je voorzien van veel werkmateriaal, zodat je tussen afspraken door gericht aan de slag kunt. Daar waar nodig of wenselijk overleggen we met derden, zoals een huisarts of werkgever. Ook is het mogelijk om je eigen netwerk in de begeleiding te betrekken, zoals je partner of je kinderen. Afspraken kunnen in de praktijk, bij je thuis of op een andere locatie plaatsvinden, al naar gelang wat je prettig vindt.