Wat doet Praktijk Cambio

Cambio betekent verandering. Dat is precies waar Praktijk Cambio zich voor in zet: het bieden van psychologische begeleiding aan mensen die niet (helemaal) tevreden zijn met de koers die ze varen in hun leven en daar verandering in willen aanbrengen. Mensen die anders willen, maar niet weten hoe. Of op eigen kracht niet durven. Soms verandert je leven en weet je niet hoe je daarmee om moet gaan. Soms ben je zelf veranderd en is het prettig als de manier waarop je jouw leven invult daar beter bij aansluit.

De praktijk biedt persoonsgerichte begeleiding op maat, vanuit jarenlange ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en met een passie voor het helpen (her)vinden van waardevol leven.

Voor wie

De praktijk heeft zich gespecialiseerd in psychologische begeleiding in de late volwassenheid. Dat wil zeggen vanaf de leeftijd van +/- 55 jaar. Er begint dan een andere levensfase. Hierdoor kan het lastig zijn om je veerkracht te behouden of te hervinden. Maar je kunt ook tot het besef komen dat je steeds minder tijd hebt om de dingen die je graag zou willen doen langer voor je uit te schuiven. Op beide gebieden, dus zowel ten aanzien van klachten als ten aanzien van wensen, biedt de praktijk passend aanbod. Van online trainingen en gratis e-books tot coachingstrajecten en gespecialiseerd therapeutisch aanbod.

Klachten of problemen waarmee je je aan kunt melden zijn bijvoorbeeld:

 • Moeite hebben met omgaan met verlieservaringen;
 • Ontevreden zijn met de richting die je leven opgaat maar niet weten hoe je dit kunt veranderen, of dit niet durven;
 • Piekeren;
 • Je somber en lusteloos voelen;
 • Angstig zijn, waardoor je steeds meer dingen gaat vermijden of steeds meer onder controle probeert te houden;
 • Merken dat je leefstijl voor problemen begint te zorgen, bijvoorbeeld door ongezond eten, te weinig bewegen of te veel alcohol.

Wensen waar je mee aan de slag kunt zijn bijvoorbeeld:

 • Beter voor jezelf op leren komen;
 • Minder streng voor jezelf leren zijn;
 • Je perfectionisme aan willen pakken;
 • Meer willen leren genieten van dingen;
 • Je vrijer willen voelen in contact met anderen;
 • Je sociale netwerk of activiteiten uit willen leren breiden;
 • Je gelijkwaardiger willen leren opstellen in je relatie(s).
Uitsluitingscriteria:

Je problemen en klachten dienen geschikt te zijn voor een begeleidende en coachende insteek. Als we vaststellen dat Praktijk Cambio onvoldoende is uitgerust om passende hulp te bieden beschikt de praktijk over een groot netwerk in de gezondheidszorg, waardoor advies gegeven kan worden over alternatieven.

Waarin is Praktijk Cambio onderscheidend

Er zijn veel vormen van hulp en het is als hulpzoekende of verwijzer vaak moeilijk om te zien waar aanbieders zich, naast de vaak vele overeenkomsten, in onderscheiden.

Praktijk Cambio staat voor:

 • Problemen zien als verklaarbare menselijke worstelingen en niet als psychische stoornissen;
 • Niet werken met diagnosestelling en gestandaardiseerde behandeling, maar vanuit individuele hulpvragen;
 • Geen verplichte administratie, bijvoorbeeld in de vorm van vragenlijsten en klachtenmetingen;
 • Ruime sessietijden, daar waar nodig of wenselijk;
 • Aanbod in verschillende soorten en maten.
Vrijblijvende kennismaking

Wanneer je interesse hebt in het aanbod maar twijfelt wat Cambio voor je kan betekenen kun je contact opnemen voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.