Wat doet Praktijk Cambio

Cambio betekent verandering. Dat is precies waar Praktijk Cambio zich voor in zet: het bieden van psychologische begeleiding aan mensen die niet (helemaal) tevreden zijn met de koers die ze varen in hun leven en daar verandering in willen aanbrengen. Mensen die anders willen, maar niet weten hoe. Of op eigen kracht niet durven. Soms verandert je leven en weet je niet hoe je daarmee om moet gaan. Soms ben je zelf veranderd en is het prettig als de manier waarop je jouw leven invult daar beter bij aansluit.

De praktijk biedt persoonsgerichte begeleiding op maat, vanuit jarenlange ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en met een passie voor het helpen (her)vinden van waardevol leven.

Voor wie

De praktijk heeft zich gespecialiseerd in psychologische begeleiding in de late volwassenheid. Dat wil zeggen vanaf de leeftijd van +/- 55 jaar. Er begint dan een andere levensfase. Je hebt al een hele geschiedenis achter de rug en komt voor andere uitdagingen te staan. Je rol in bijvoorbeeld je gezin of de maatschappij verandert, je gezondheid en die van naasten wordt kwetsbaarder. Hierdoor kan het lastig zijn om je veerkracht te behouden of te hervinden. Ook kan het besef komen dat er simpelweg geen tijd is om dingen nog langer voor je uit te schuiven. Er valt veel te aanvaarden in deze fase van je leven. Dat kan zwaar zijn en ervoor zorgen dat je vast komt te zitten.

Klachten of problemen waarmee je je aan kunt melden zijn bijvoorbeeld:

  • Moeite hebben met omgaan met verlieservaringen
  • Ontevreden zijn met de richting die je leven opgaat maar niet weten hoe je dit kunt veranderen, of dit niet durven
  • Merken dat je veel piekert, waardoor je je somber en lusteloos voelt
  • Je angstig voelen en merken dat je steeds meer dingen gaat vermijden of steeds meer onder controle probeert te houden
  • Merken dat je leefstijl voor problemen begint te zorgen, bijvoorbeeld doordat ongezond eten, te weinig bewegen of te veel alcohol of medicatie zijn tol beginnen te eisen
Uitsluitingscriteria:

Je problemen en klachten dienen geschikt te zijn voor een begeleidende en coachende insteek. Als we vaststellen dat Praktijk Cambio onvoldoende is uitgerust om passende hulp te bieden beschikt de praktijk over een groot netwerk in de gezondheidszorg, waardoor advies gegeven kan worden over alternatieven.

Waarin is Praktijk Cambio onderscheidend

Er zijn veel vormen van hulp en het is als hulpzoekende of verwijzer vaak moeilijk om te zien waar aanbieders zich, naast de vaak vele overeenkomsten, in onderscheiden.

Praktijk Cambio staat voor:

  • Geen stoornisgerichte benadering ten aanzien van psychische klachten, maar problemen zien als verklaarbare menselijke worstelingen
  • Niet werken met diagnosestelling en gestandaardiseerde behandeling, maar vanuit individuele hulpvragen
  • Begeleiden en behandelen zonder verplichte administratie voor de cliënt, bijvoorbeeld in de vorm van vragenlijsten en klachtenmetingen
  • De mogelijkheid om afspraken in de thuissituatie of op een andere gewenste plek te laten plaatsvinden, naast reguliere sessies in de praktijk
  • Het nemen van de tijd die nodig is in plaats van een standaard sessieduur
Vrijblijvende kennismaking

Wanneer je interesse hebt in het aanbod maar twijfelt wat Cambio voor je kan betekenen kun je contact opnemen voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Zie Praktische informatie