‘ZELLUF DOEN’

Vorige week startte ik een begeleidingstraject met een jonge vrouw. Ze had al jaren last van haar eigen strengheid en hoge eisen.

Ze had al vaker hulp gezocht, maar was dan bij voorbaat afgehaakt. Afgehaakt, met het idee ‘dat het wel weer beter ging en dat ze het toch zelf moest kunnen’.

Ook ik ben jarenlang zo bezig geweest met mijn kwetsbaarheden en moeites: het zelluf doen! Hulp vragen was een teken van zwakte. Hoe jammer was dat, zie ik nu in!

Je kunt zeggen dat het eigenlijk standaard is dat we pas hulp inschakelen wanneer we een dieptepunt hebben bereikt. Moedeloos zijn geworden van al onze mislukte pogingen.

Het resultaat van al dat ‘zelluf doen’ is dan feitelijk vooral verspilde tijd en energie, een sterk ingeteerd zelfvertrouwen en een verstevigd negatief zelfbeeld.

Waarom durf ik dit zo stellig te zeggen? Dat durf ik omdat ik weet hoe veranderingsprocessen in hun werk gaan.

We zijn gewoontedieren. We hebben in ons leven manieren ontwikkeld om met dingen om te gaan en wanneer dit niet werkt…..verfijnen we diezelfde manieren.

Iemand die piekert om controle te voelen zal fanatiek gaan nadenken over hoe minder te piekeren. Een perfectionist zal perfectionistisch minder zijn best proberen te doen.

Échte verandering zit hem vaak niet in het sleutelen aan je eigen manier, maar in het loslaten ervan. Jouw manier is niet de oplossing, maar het probleem.

Maar we ervaren houvast aan onze vertrouwde manieren en het roept veel angst op om dat los te laten! Bij het managen van die angst en het helder houden van je koers komt hulp goed van pas.

Bungeejumpen is niet moeilijk. Je hoeft alleen maar te springen. Toch zullen de meesten dit niet doen zonder dat een ervaren begeleider ze bijstaat. Hoe graag ze de vrije val ook willen ervaren.

Zo werkt het ook met verandering van gedrag en omgaan met mentale klachten. Je wéét vaak wel wat je moet doen, maar het is moeilijk om in je eentje veilig terrein te verlaten.

Hulp vragen gaat dus niet (alleen) over het zelf niet weten of kunnen. Hulp ondersteunt om écht de onbekende weg op te gaan. Gaandeweg kun je het dan weer lekker ‘zelluf doen’!

Recommended Posts
0
Houd eens wat vaker je eigen hand vast verandering nu in plaats van morgen